2010 Animation Project Pitching

Nomination Project
Wulongyuan-Legend of Changbai Montain (Huaman Bros Entertainment Ltd.)
Da Hai (B&T Co.,Ltd.)
Wisdom Steel (Zhu Xianfeng)
Mobile Kid (Fujian Topani Co.,Ltd.)
Paradise Code (L-KEY Animation Studios)
Tata Diary (Xiaoying Huang, Chun Pu)
DinoBobⅡ (ChangZhou Dinosaurland Cultural&Creative co.,ltd.)
The Strawberry Fairyland (Tianjin Renyong Movies & Television Cartoons Making Broadcast Co., Ltd.)
The Life Experiences of XingXing Fox (Xiamen Bluebird Cartoon Co., Ltd.)
The Beauty (ChengDu Magic Animation Studio)

Most Creative Project
Da Hai (B&T Co.,Ltd.)

Most Market-Promising Project
Wulongyuan-Legend of Changbai Montain (Huaman Bros Entertainment Ltd.)